Opublikowany ranking kierunku „biotechnologia” obejmuje jedynie studia dające możliwość uzyskania tytułu inżyniera. Pozostałe uczelnie prowadzące kierunek „biotechnologia” zostaną sklasyfikowane w osobnym zestawieniu dla tego kierunku, który zostanie opublikowany na przełomie maja i czerwca br.

2018 Name of institution 2017 Overall score

Ranking Partners

MEdia Partner